Održana radionica u okviru projekta 'Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!'

MyRight i Udruženje „DUGA" su 9. i 10. aprila 2019. godine u Sarajevu organizovali radionicu za predstavnike kantonalnih i entitetskih ministarstava obrazovanja posvećenu implementaciji kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja u skladu sa Opštim komentarom na član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Slika. Radionica za predstavnike kantonalnih i entitetskih ministarstava obrazovanja posvećenu implementaciji kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja u skladu sa Opštim komentarom na član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, 9. i 10. april 2019. Sarajevo.

Cilj radionice je unapređenje znanja donosilaca odluka u ministarstvima obrazovanja/prosvjete o implementaciji obaveza obrazovnih vlasti a koje je neophodno ispuniti kako bi djeca/mladi/osobe s invaliditetom u potpunosti mogli da razviju svoje potencijale u inkluzivnom obrazovanju. Ove obaveze su nastale 2010. godine ratifikacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija i konkretno člana 24 ove Konvencije koji se tiče prava na kvalitetno inkluzivno obrazovanje djece/mladih/ osoba s invaliditetom.
Tokom radionice radilo se na definisanju indikatora koji će omogućiti praćenje implementacije kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja, a koji mogu biti korišteni za izvještavanje prema međunarodnim mehanizmima praćenja ljudskih prava.

Radionicu je vodila uvažena prof. dr. Judith Hollenweger Haskell sa Univerziteta u Cirihu, koja ima bogato znanje i iskustvo iz oblasti inkluzivnog obrazovanja i dugi niz godina sarađuje s Udruženjem "DUGA", te trenerica MyRight-BiH Amna Alispahic.

Prvi dan radionice učesnicke/ce su pozdravili konzul ambasade Austrije, Martin Burker, šef ureda UNESCO u BiH Siniša Šešum i Adnan Husić, pomoćnik ministra Ministarstva civilnih poslova BiH za obrazovanje.

Radionica je realizovana u okviru projekta "Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!", finansiranom od strane Austrian Development Agency i Light for the world.

Više slika možete pogledati na facebook stranici: https://www.facebook.com/myrightbih/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World