Od 2019. u SAD-u videoigre moraju biti pristupačne osoba sa invaliditetom

U Sjedinjenim američkim državama prema sadašnjem Zakonu o komunikacijama i video pristupačnosti 21. vijka (CVAA), igre objavljene poslije 1. januara 2019. godine moraju uključiti chat funkcionalnost koja je pristupačna osobama sa invaliditetom, u suprotnom će se proizvođači suočiti sa velikim kaznama.

Zakon o komunikacijama i video pristupačnosti 21. vijka CVAA zahtijeva da "napredne komunikacijske usluge i proizvodi budu dostupni osobama s invaliditetom.”

Industrija video igara je imala razne propuste kada je u pitanju ovaj zakon, ali je posljednji rok za usklađivanje sa ovim zakonom je istekao 31. decembra 2018. godine. Kao rezultat toga, od 1. januara ove godine, sve igre koje ulaze u razvoj moraju biti potpuno usklađene; igre koje su se već razvijale prije tog datuma, ali su objavljene nakon "moraju biti što je moguće više kompatibilne".

International Game Developers Association Game Accessibility Special Interest Group (IDGA-GASIG) napominje da se kriteriji za igre u skladu sa CVAA "moraju uzeti u obzir od samog početka razvoja." Također se navodi da osobe sa invaliditetom moraju biti uključene u dizajn ili testiranje kako bi se osiguralo da igre odgovaraju kriterijima.

Za više informacija o CVAA i šta on znači za videoigre, možete pogledati prezentaciju Karen Peltz Strauss iz FCC-a na sljedećem linku: https://youtu.be/GXiPqdN575E


Informacija preuzeta sa: https://www.pastemagazine.com/articles/2019/01/games-developed-in-2019-must-be-accessible-and-com.htmlAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World