Novi model rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla je 23. jula 2020. godine u Banja Luci održala promociju novog „Modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima".

Slika 1. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „LotosU periodu od prethodnih 5 godina partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" iz Tuzle (I.C. „Lotos" ) uspješno realizuje projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini" koji u fokusu ima rad sa mladim osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica.

Nakon okončanja prvog ciklusa projekta, I.C. „Lotos" je izradio jedinstven Model rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima. Model se sastoji od priručnika, kurikuluma za treninge, sabranih motivacionih priča i prikaza dobre prakse tokom proteklih godina. Budući da su osobe s invaliditetom izložene siromaštvu, isključenosti iz zajednice i diskriminaciji u svim sferama života, ključni cilj na kojem se radilo je bilo jačanje kapaciteta mladih ljudi i njihovih roditelja kroz tematski osmišljene treninge i princip Peer podrške (podrške među jednakima), a kako bi ih ohrabrili da žive samostalnim životom.

Slika 2. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „LotosRezultat koji je danas evidentan su više od 30 novih mladih ljudi i njihovih roditelja, učesnika projekta, koji su doživjeli velike promjene u životu kada je riječ o ostvarivanju prava. Neki su ostvarili zaposlenje, neki započeli ili nastavili obrazovanje, a svi oni su postali svjesni prava koja im kao ravnopravnim građanima pripadaju.

Obzirom na univerzalnost tema i prilagodljivost Modela, on može biti od koristi i drugim organizacijama civilnog društva, kao što su omladinske organizacije, u osnaživanju mladih ljudi i podsticanju da preuzmu odgovornost donošenja odluka o sopstvenim životima.

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini" Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla realizuje u saradnji sa Centrom za samostalan život iz Štokholma STIL - personlig assistans och politisk påverkan, finansiran je od strane MyRight- Empowers people with disabilities u okviru programa u Bosni i Hercegovini.

Više informacija možete naći na facebook stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla i na web stranici na sljedećem linku: https://www.ic-lotos.org.ba/.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World