Nacrt Izvještaja Radne grupe o Univerzalnom periodičnom pregledu

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je objavilo na svojoj web stranici prevod Izvještaja radne grupe za UPR koji sadrži i preporuke koje je BiH dobila u trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda - UPR.

Preporuke koje se tiču prava osoba s invaliditetom dalo je 20 zemalja.

Naše vlasti trebaju do marta 2020. godine izvijestiti Vijeće za ljudska prava o tome koje su preporuke prihvatili, odbili ili već impelementirali.

U narednom periodu neophodno je zagovarti kod svih predstavnika vlasti da prihvate sve preporuke, ili što je moguće više preporuka, i da se konačno radi na njihovoj implementaciji.

Nacrt Izvještaja Radne grupe o Univerzalnom periodičnom pregledu možete naći na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na slijedećem linku: ➡️http://www.mhrr.gov.ba/PDF/LjudskaPrava/Zakljucna%20zapazanja%20na%20Treci%20ciklus%20UPR-a.pdf

Predhodno su predstavnici neformalne koalicije BiH Civil Society Initiative for UPR, među kojima i MyRight-BiH sačinili Izvještaj u sjeni za 3. ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH koji je 11. oktobra 2019. godine predstavljen u Ženevi, te tom prilikom se zagovaralo za dobijanje preporuka. Više na: ➡️ http://www.myright.ba/predstavljen-izvjestaj-u-sjeni-za-3--ciklus-univerzalnog-periodicnog-pregleda-

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World