MyRight seminar „Član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN"

U sklopu Programa zajedničkih aktivnost koalicija organizacija osoba s invaliditetom 2018 – 2021, MyRight najavljuje seminar na temu „Član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN". Seminar će se održati u mjesecu oktobru, u pet bh. gradova u kojima je sjedište koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje su dio MyRight programa.

Seminari će se održati na sljedeće datume:

1) U Sarajevu 11. oktobra 2018. godine za predstavnike Koordinacionog odbora udružena osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo;

2) U Bijeljini 17. oktobra 2018. godine za predstavnike Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI;

3) U Tuzli 18. oktobra 2018. godine za predstavnike Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona;

4) U Mostaru 23. oktobra 2018. godine za predstavnike Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači";

5) U Doboju 29. oktobra 2018. godine za predstavnike Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World