MyRight izvještaji i promotivni film ''Peace for All - Mir za sve''

Film "Peace for All - Mir za sve" sažima rezultate MyRight izvještaja o uključivanju osoba s invaliditetom u procese izgradnje mira.


Više od polovine svih osoba s invaliditetom živi u zemljama pogođenim krizama i sukobima. Krize i sukobi posebno pogađaju osobe s invaliditetom. Osobama s invaliditetom je teže pobjeći i često ne dobivaju nikakve ili nepotpune informacije. Osobe s invaliditetom su u većem riziku od povreda ili smrti u oružanim sukobima i drugim humanitarnim katastrofama. Mnogi nemaju priliku da brzo učestvuju u evakuacijama, a vijesti su rijetko dostupne u formatima koji su dostupni gluhim, nagluhim, slijepim ili slabovidim osobama. Osobe s intelektualnim teškoćama često su potpuno isključene iz objašnjenja i informacija o tome šta se događa i kako se mogu zaštititi. Nerijetko su i osobe s invaliditetom izložene ciljanim napadima, raznim oblicima zlostavljanja i eksploatacije, uključujući seksualno nasilje. 

Seksualno zlostavljanje i nasilje često se nastavljaju dugo nakon završetka same krize. Materijalni i socijalni poremećaji koji nastaju u vezi s ratovima i sukobima pogađaju mnoge osobe s invaliditetom kada je, na primjer, fizička dostupnost društva uništena. Mnogima je potrebna zdravstvena zaštita i osnovne usluge u zajednici koje su često potpuno uništene. 

Više od polovine svih osoba s invaliditetom živi u zemljama pogođenim krizama i sukobima. Uprkos tome, osobe s invaliditetom su često isključene u humanitarnim naporima i mirovnim procesima. Nekoliko studija pokazuje da se u vrlo malo strateških dokumenata i mirovnih ugovora čak spominju osobe s invaliditetom. Problem u međunarodnom radu je taj što mnoge organizacije za pomoć čak i ne istražuju da li su i kako osobe s invaliditetom uključene u njihov rad tokom ratova, sukoba ili mirovnih procesa. Često se nazivaju „ranjivim grupama" i vrlo malo se uzima u obzir raznolikost invaliditeta.

Projekt "Mir za sve – inkluzija osoba s invaliditetom u procese izgradnje mira" je realizovan od marta 2020. do aprila 2021. godine, a finansirala ga je Folke Bernadotte Academy (FBA), Švedska agencija za mir, sigurnost i razvoj. U sklopu projekta nastala su tri izvještaja: Međunarodni izvještaj, Studija slučaja Bosne i Hercegovine i Studija slučaja Šri Lanke.

Cilj projekta jeste predstaviti politike, strategije i pristupe važnom uključivanju osoba s invaliditetom u inicijative koje se tiču procesa pomirenja i izgradnje mira, uzimajući u obzir njihova prava, potrebe i perspektive. 

Izvještaj "MIR ZA SVE: Inkluzija osoba s invaliditetom u mirovne procese – Studija u Bosni i Hercegovni”

PEACE FOR ALL: Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding - A country study of Bosnia and Herzegovina

Međunarodni izvještaj, izvještaj iz Šri Lanke te više informacija o projektu možete naći na web stranici myright.se na sljedećem linku: https://myright.se/en/what-we-do/focus-areas/crisis-and-conflict/, i na youtube kanalu https://www.youtube.com/channel/UCGeBRK-z2lYviEsB1FddaJg/videosAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World