MyRight edukacija u sklopu uvođenja ISOSI u Općoj bolnici u Sarajevu

U organizaciji MyRight 12. aprila 2018. godine u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš” održana je "Edukacija zdravstvenih radnika o komunikaciji i ophođenju prema pacijentima koji su osobe s invaliditetom”.

Slika 1. MyRight edukacija u sklopu uvođenja ISOSI u Općoj bolnici u Sarajevu, 12. april 2018.

Cilj edukacije je unaprijediti znanja i vještine zdravstvenih radnika kako bi ostvarili što bolju komunikaciju i odnos sa osobama sa invaliditetom, te istaknuti preporuke za pristupačnost komunikacije, informacija, usluga i postupaka prilagođene osobama sa različitim invaliditetom.

Slika 2. MyRight edukacija u sklopu uvođenja ISOSI u Općoj bolnici u Sarajevu, 12. april 2018.

Edukatori/ce su bili dr. Belma Goralija ispred osoba s fizičkim/tjelesnim invaliditetom, Jasminka Proho, tumač znakovnog jezika ispred osoba koje su gluhe i nagluhe, Željko Bajić, novinar i urednik BH radija ispred osoba koje su slijepe, Bojan Šošić, psiholog u Udruženju za pomoć u duševnoj boli "Feniks" TK ispred osoba s mentalnim/psiho-socijalnim invaliditetom i Gospova Rađen Radić, generalna sekretarka saveza udruženja Menerali RS ispred roditelja djece s različitim invaliditetom.

U okviru MyRight programa jačanja kapaciteta i zagovaranja za prava osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini razvijena je saradnja sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koja je doprinijela većoj promociji i implementaciji prava osoba s invaliditetom u zdravstvu. Jedan od rezultata saradnje je učešće agencije AKAZ u izradi i promociji Brošure o ophođenju prema osobama s invaliditetom u kojoj su osobe s invaliditetom iz programa MyRight dale preporuke i savjete zdravstvenim radnicima kako da poboljšaju odnos kroz odgovarajuću komunikaciju i pristup, a na obostrano zadovoljstvo i zdravstvenih radnika i pacijenata koji su osobe s invaliditetom.

U saradnji sa AKAZ-om predstavnici osoba sa invaliditetom su kroz program MyRight bili aktivno uključeni u sam proces izrade Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) koje u Bosni i Hercegovini prva pilotira J.U. Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš”, a ova edukacija predstavlja prvi korak ka njihovom ostvarivanju.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World