Milion je razloga zašto odmah treba zaustaviti diskriminaciju

Ovih pet izdvajamo!

1. Diskriminacija uskraćuje osobama s invaliditetom pravo na uspjeh
2. Osobe s invaliditetom imaju pravo na jednake mogućnosti, čemu se diskriminacija suprotstavlja
3. Diskriminacija je odlika društava koja ne poštuju bogatstvo različitosti
4. Osobe s invaliditetom zbog diskriminacije ne žive životom dostojnim čovjeka
5. Diskriminacija oduzima pravo izbora, a osobe s invaliditetom imaju pravo na izbor onoga što žele, načina života, zanimanja i svega onog što biraju i ljudi bez invaliditeta


Kampanju #PonosniNaSebe provodi organizacija MyRight u saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Ana Kotur za MyRightAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World