Međunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar

Partnerske organizacije i koalicije organizacija osoba sa invaliditetom koje relizuju projekte kroz MyRight program u Bosni i Hercegovini će ove godine, kao i predhodnih godina obilježiti Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar s ciljem podizanja svijesti o pravima osoba sa invaliditetom granatovanih UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, organizujući različita dešavanja u svojim lokalnim zajednicama.

Slika. Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembarGodišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno je 1992. godine, rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3. Cilj obilježavanja ovog zanačajnoog datuma je promovisanje prava i blagostanja osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i razvoja i podizanje svijesti o stanju osoba sa invaliditetom u svakom aspektu političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života.
Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom za 2018. godinu je "Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti".
Ove godine tema se fokusira na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivan, pravičan i održiv razvoj kao dio Agende za održivi razvoj 2030. Osobe sa invaliditetom, kao korisnici i agenti promjena, mogu brzo pratiti proces ka inkluzivnom i održivom razvoju i promovirati otporno društvo za sve, uključujući u kontekstu smanjenja rizika od katastrofa i humanitarnih akcija i urbanog razvoja. Vlade, osobe sa invaliditetom i organizacije koje predstavljaju osobe sa invaliditetom, akademske institucije i privatni sektor trebaju raditi kao "tim" za postizanje Ciljeva održivog razvoja (SDGs).
Ove godine Generalni sekretar UN će predstaviti vodeći izvještaj pod nazivom "Voditeljski izvještaj UN-a o invalidnosti i razvoju | 2018 - Realizacija Ciljeva održivog razvoja od strane osoba sa invaliditetom, za i sa osobama sa invaliditetom".
Više o obilježavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u u sjedištu UN-a možete naći na: http://www.un.org/en/events/disabilitiesday/

OHCHR će u Ženevi, u partnerstvu sa umjetničkim fotografom Christianom Tassom održati izložbu pod nazivom "FifteenPercent" koja će biti otvorena na Međunarodni dana osoba sa invaliditetom 3. decembra 2018. godine.
Izložba će služiti kao platforma za povezivanje organizacija civilnog društva, misija i porodice Ujedinjenih nacija da slave različitosti i promovišu pristup invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima na 3. decembra, #ADay4All. Ovo je takođe prilika da se proslava Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom poveže sa 70. godišnjicom Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (10. decembar 2018.) kako bi se odrazila univerzalna, nedjeljiva, međusobno povezana i međuzavisna priroda ljudskih prava, koja se takođe odražava u posvećenosti Ciljeva održivog razvoja "da niko ne ostane iza".
Više na: http://www.internationaldisabilityalliance.org/idpd-2018

#inclusion4me #CRPD4me #IDPD #ADay4AllAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World