Kreiranje promotivnog materijala za naredni ciklus projekta

U prostorijama Informativnog centra za osobe s invalidietom "Lotos” Tuzla 10. jula 2018. godine održan je sastanak mladih osoba sa invaliditetom, učesnika projekta „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH".

Slika. Sastanka mladih osoba s invaliditetom u prostorijama I.C. Lotosa, povodom kreiranja promotivnog materijala za novi ciklus, 10. juli 2018.

Cilj radnog sastanka bio je kreiranje promotivnog materijala za naredni ciklus projekta. Sastanak je rezultirao kreiranjem postera i snimljenim video-materijalom koji će se koristiti u promotivne svrhe.

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH", koji I.C. „Lotos" provodi u partnerstvu sa švedskom organizacijom STIL iz Štokholma, finansiranom od strane MyRight.

Više informaciaj na web stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla: https://www.ic-lotos.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World