KOOKS organizovao edukacije za mlade o UN Konvenciji

Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo (KOOKS) tokom jula i avgusta organizovo edukativne radionice za aktiviste i malde osobe s invaliditetom, članice i članove udruženja KOOKS.

Slika. Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo (KOOKS) tokom jula i avgusta organizovali dvije edukativne radionice za aktiviste i malde osobe s invaliditetom, članice i članove udruženja KOOKS. Slika mladih na radionici tokom grupnog rada, u sali Hotela Holiday

Kroz dvije dvodnevne radionice 25 osoba s invaliditetom je unaprijedilo svoja znanja o ljudskim pravima, značaju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a posebna pažnja je posvećena članovima 9 pristupačnost, 24 obrazovanje i 29 učešće u javnom i političkom životu.

Učesnici na radionicama će u narednom periodu organizovati sastanke sa aktivistima u svojim udruženjima, na kojima će im prezentirati stečena znanja.

Cilj je da se što više članova u udruženjima osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo osposobi i uključi u promociju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, i u zagovaranje za njenu bolju implementaciju u BiH.

Radionice su organizovane 17. i 18. jula (prva) i 28. i 29. avgusta 2021. godine (druga).

Voditelj radionica bila je Amna Alispahić.

Edukacije su organizovane u okviru projekta "Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima” koji Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo realizuje u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti koalicija.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World