KOO KS organizovao edukaciju o Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

U okviru projekta „Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima", 30. i 31. avgusta 2022. godine u Sarajevu održana edukacija za mladih osoba s invaliditetom i aktiviste iz udruženja članica Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS).

Slika na kojoj su česnice i učesnici radionice koji sjede uza stolovima u sali hotela u Sarajevu. Stolovi su postavljeni u okviru potkovice koja se otvara prema stolu za kojim sjedi voditelj radionice Suvad Zahirović, sa strane je baner KOO KS.

Edukacija se odnosila na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, sa fokusom na članove 9 – pristupačnost, 24 - obrazovanje i 29 - učešće u javnom i političkom životu.

Voditelj radionice je bio Suvad Zahirović, a kroz dvodnevnu radionicu ušesnice/i su unaprijedili svoja znanja o ljudskim pravima, značaju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i drugim međunarodnim dokumentima.

Učesnice/i radionice će u narednom periodu organizovati sastanke sa aktivistima u svojim udruženjima, na kojima će im prezentirati stečena znanja.

Cilj je da se što više članova/ca u udruženjima OSI u Kantonu Sarajevo osposobi i uključi u promociju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i u zagovaranje za njenu bolju implementaciju u BiH.

Radionica je realizovana u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti koalicija „Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" za 2022.

#KOOKS #advocacy #UNCRPD #MyRightAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World