KOO KS obilježio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je 03. decembra 2018. godine organizovao svečano obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom s ciljem podizanja svijesti o pravima osoba sa invaliditetom garantovanih UN Konvencijom.

Slika 1. KOO KS organizovao obilježavanje Međunarodnog dana soba sa invaliditetom 3. decembra

Svečanosti su prisustvovali predstavnci udruženja koji čine KOO KS, drugih organizacija civilnog društava, predstavnci vlasti, a na kraju svečanosti uručene su plakete i zahvalnice pojedincima koji su dali poseban doprinos i podršku osobama sa invaliditetom u borbi za svoja prava, bolji položaj u društvu i jednake mogućnosti u Kantonu Sarajevo.

Slika 2. KOO KS organizovao obilježavanje Međunarodnog dana soba sa invaliditetom 3. decembra

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je organizovao u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World