KOLOSI i Odbor za obrazovanje na sastanku sa gradonačelnikom Bijeljine

Predstavnici Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI i Odbora za obrazovanje (Odbor za praćenje primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom) 19. septembra 2019. godine održali sastanak sa gradonačelnikom Grada Bijeljina Mićom Mićićem i načelnikom Odjeljenja za društvene djelatnosti Samerom El Chekom. KOLOSI je istog dana održala i redovni sastanak svojih članica.

Slika. Na slici su Predstavnci Koalicije KOLOSI i njihovog Odbora za obrazovanje te gradonačelnik Grada Bijeljina tokom sastanka održanoh 19. septembra 2019 u gradskoj upravi.Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje provodi Koalicija KOLOSI i Odbor za obrazovanje, te su donešeni slijedeći zaključci:

 • Gradska uprava Grada Bijeljina će predložiti petog člana Odbora za obrazovanje koji će biti veza u radu Odbora i lokalne zajednice na ostvarivanju aktivnosti u primjeni člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom;
 • Ocjenjeno je da je urađeno mnogo na pristupačnosti i inkluziji za osobe sa invaliditetom, ali da treba nastaviti dalje i temeljnije;
 • Predloženo je da se nađu načini podsticaja za stambeno zbrinjavanje porodica i osobe sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i eventualnog osamostaljivanja;
 • Predloženo je da se u cilju ostvarivanja kvalitetne inkluzije aktivira saradnja sa prosvjetnom inspekcijom kako bi se imao bolji uvid u ostvarivanje prava djece i mladih osoba sa invaliditetom u obrazovanju;
 • Da se inicira saradnja sa predstavnicima privrednih organizacija, zanatskih radnji, institucija, Gradske uprave, Biroa i Privredne komore na obavljanju prakse za mlade osobe sa invaliditetom tokom školovanja i nakon toga, u cilju podsticanja zapošljavanja i osnaživanja za osobe sa invaliditetom, kao što je već uvedeno za ostale mlade;
 • Da se u podsticaje za osobe sa invaliditetom koje odlaze na ekskurzije i izlete, u finansijsku podršku Gradske uprave uvrste i simbolični novčani dodaci za OSI tokom trajanja izleta i ekskurzija;
 • Da Gradska uprava, u saradnji sa predstavnicima Udruženja privrednika, poslodavaca i institucija, organizuje skupove na kojima će se podsticati zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u skladu sa njihovim mogućnostima;
 • Da se u okviru budžetske stavke koja je predviđena za obrazovanje definišu sredstva za praktičnu realizaciju kvalitetne inkluzije (nabavka udžbenika i didaktičkih sredstava, honorari stručnjaka i asistenata, prilazi i drugo);
 • Da se u zapošljavanju prioritet daje zapošljavanju osoba sa invaliditetom, u skladu sa mogućnostima, kao što se već u praksi primjenjuje za druge kategorije nezaposlenih;
 • Da se u Pravilniku Gradske uprave za stipendiranje djece sa posebnim potrebama doda naznaka i za osobe sa invaliditetom, kako bi se nastavio kontinuitet stipendiranja osoba sa invaliditetom tokom studiranja i nastavak proširenog prava koje lokalna zajednica godinama omogućava djeci sa posebnim potrebama koja imaju rješenje o njezi;
 • Da se planira Okrugli sto Odbora za obrazovanje, mladih osoba sa invaliditetom i predstavnika Gradske uprave i ostalih predstavnika radi potrebe izdvajanja bužetskih sredstava za razumnu prilagodbu , tokom narednih par mjeseci;

 

Nakon prezentacije aktivnosti u sklopu projekta "Rodno zasnovano nasilje prema osobama s invaliditetom” koji se realizuje u okviru MyRight programa u BiH, zaključeno je da se uputi prijedlog za organizovanje radionice na tu temu sa predstavnicima institucija koje su dostavljale odgovore na pitanja za istraživanje, učesnika fokus grupa i predstavnika Koalicije KOLOSI.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI sastanak je organizovala u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.
 
Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH na sljedećem linku: 
https://www.facebook.com/myrightbih/
 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World