Koalicija KOLOSI Bijeljina svečanim prjemom obilježila 3. decembar

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI je u partnerstvu sa Gradskom upravom Bijeljina priredili prijem povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra u Centru za kulturu „Semberija”. 

Slika 1. Koalicija KOLOSI Bijeljina svečanim prjemom obilježila 3. decembar

Prijemu su prisustvovale osobe sa invaliditeom sa područja Grada Bijeljina, predstavnici Gradske uprave Bijeljina sa gradonačelnikom Mićom Mićićem, predstavnici javnog i privatnog sektora, predstavnici partnerskih udruženja koalicije i medije.

U sklopu prijema postavljena izložba u Galeriji „Milenko Atanacković”, umjetničkih radova i eksponata osoba sa invaliditetom iz udruženja koja čine koaliciju KOLOSI. Prilikom prijema date izjave medijima. Tema današnjeg prijema bila „Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i ravnopravnosti”. Predstavnicima vlasti i javnosti poslata poruka da nam omoguće pravedno društvo u kojem osobe sa invaliditetom imaju jednake mogućnosti za ravnopravno učešće. Ujedno poručeno da osobe sa invaliditetom nisu žrtve, nego osobe koje imaju svoje potrebe i prava.

Salika 2. Koalicija KOLOSI Bijeljina svečanim prjemom obilježila 3. decembar

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumjevanje problema invalidnosti i mobiliše podršku dostojanstvu, pravima i blagostanju osoba sa invaliditetom. Obilježavanjem ovog datuma se tako teži ka podizanju svijesti o dobrobiti integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog, obrazovnog i kulturnog života. Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i inkluzije u društvo osoba sa invaliditetom, prevashodno na dobrobit svih osoba sa invaliditetom i njihovu ravnopravnost u svim segmenitima društva.

Prijem povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI je organizovala u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World