Koalicije zajedno na obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava

U okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti vodeća organizacija Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, Udruženje mladih "Ružičnjaka - Los rosalesa" će posjetiti vodeću organizaciju Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona IC Lotos, te će dati podršku javnoj kampanji obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava - 10. decembra, koja će se održati na Trgu Oslobođenja u 12 sati u Tuzli.

Slike. Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembar, Koalcije iz regije Tuzle zajedno sa gostima iz Koalcije iz HNK zajedno na Trgu Oslobođenja u Tuzli na obilježavanj ovog značajnog datuma

Na današnji dan 1948. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti, invaliditeta ili bilo koje druge karakteristike. Današnji dan se kao Međunarodni dan ljudskih prava obilježava od 1950. godine, nakon usvajanja Rezolucije 423 (V) i poziva državama potpisinicama Deklaracije da u kalendar bitnih datuma uvrste i današnji.
Univerzalna deklaracije o ljudskim pravima ove godine na Međunarodni dan ljudskih prava puni 70 godina od usvajanja, a predstavlja najrelevantniji dokument na svijetu, dostupan na više od 500 jezika.

"Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima" (Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Član 1)

#StandUp4HumanRights

Više o obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava na: http://www.un.org/en/events/humanrightsday/ i na http://standup4humanrights.org/en/take-action.htmlAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World