Info sesija u okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna“ za članice KOO KS

Vodeća organizacija Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Udruženje slijepi Kantona Sarajevo, 03. novembra 2021. godine u Sarajevu organizovalo je info sesiju u okviru projekta "Ovdje sam - vidljiva i ponosna", za predstavnike organizacija članica KOO KS.

Vodeća organizacija Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Udruženje slijepi Kantona Sarajevo, 03. novembra 2021. godine u Sarajevu organizovalo je info sesiju u okviru projekta

Na info sesiji govorilo se o položaju žena s invaliditetom u našem društvu, o postojanju višestruke diskriminacije, o pravima žena i djevojaka s invaliditetom, o aktivizmu žena uopšte, koji su uzroci njihovog isključenja, te o potrebi njihovog osnaživanja i aktiviranja u pokretu osoba s invaliditetom.

Kroz diskusiju je zaključeno da su ova pitanja izuzetno važna, da im treba posvetiti puno pažnje i podsticati žene s invaliditetom da se više uključuju u rad lokalnih udruženja, a po mogućnosti sudjeluju i u radu organa svojih saveza i drugih koalicija i mreža, koje se bave pitanjima roda i jačanja njihovih kompetencija.

Projekat ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Švedska ambasada u Sarajevu, a implementira ga MyRight-BiH i pet koalicija OOSI iz regija Doboj i Bijeljina, te Tuzlanskog, Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World