IC Lotos organizovao prvi trening i radionicu u okviru novog projekta

Informativni centar za osobe sa invaliditetom ”Lotos” Tuzla je u periodu od 29. juna do 01. jula 2018. Godine organizovao trening za mlade osobe sa invaliditetom i radionicu za njihove roditelje i članove porodica.

Slika. IC Lotos iz Tuzle, u periodu od 29. juna do 01. jula 2018. organizovao trening za MOSI i radionicu za roditelje i članove porodica MOSI

Treningu za mlade osobe sa invaliditetom prisustvovalo je 12 učesnika, a tema je bila "Budući lideri pokreta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH".

Učesnici na treningu su radili na usvajanju liderskih vještina, stimulaciji i motivaciji tima i sudionika, stekli vještinu vođenja sastanaka, te mnoge druge vještine.

Trening je vodila magistrica psihologije Ira Adilagić, osoba oštećenog sluha, koja je vještine vođenja treninga stekla kroz MyRight ”Trening za trenere”, koji je relizovan u 2014. godine.

Radionici za roditelje i članove porodica mladih osoba sa invaliditetom, te za članove I. C. "Lotos" je prisustvovalo 16 učesnika. Cilj radionice bio je savladati i poboljšati prezentacijske vještine, teme vezane za odnose s javnošću, a u sklopu radionice sačinjen je plan odnosa s javnošću. 

Predavačica na radionici je bila magistrica komunikologije Uma Isić.

Trening i radionica su realizovani u okviru aktivnosti projekta „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH", koji I.C. „Lotos" provodi u partnerstvu sa švedskom organizacijom STIL iz Štokholma, finansiranom od strane MyRight.

Više informaciaj na web stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla: https://www.ic-lotos.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World