Edukativna radionica o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom

Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 23. i 24. juna 2020. godine organizovala radionicu za predstavnike Aktiva mladih osoba sa invaliditetom, Gradske uprave Bijeljina, predstavnike koalicije KOLOSI i medije na temu „Edukativna radionica o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i o važnosti i načinima monitoringa i značaja zagovaranja za član 19, član 24 i član 27” u okviru Strategije zagovaranja - promocije "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" koalicija OOSI 2018.-2021.

Slika. Kolosi Bijeljina 23. i 24. juna 2020. godine organizovala radionicu za predstavnike Aktiva mladih osoba sa invaliditetom, Gradske uprave Bijeljina, predstavnike koalicije KOLOSI i medije na temu „Edukativna radionica o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i o važnosti i načinima monitoringa i značaja zagovaranja za član 19, član 24 i član 27”.

Predavači na radionici bili članovi Odbora za obrazovanje (Odbora za praćenje primjene člana 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom) Tanja Milinković i Ranko Rankić.

Na radionici stavljen fokus na bolje razumjevanje tri člana UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom član 19 - Samostalan život i uključenost u lokalnu zajednicu, član 24 - Obrazovanje i član 27 - Rad i zapošljavanje, u cilju lakšeg monitoringa i praćenja primjene pomenutih članova. 

Tokom radionice urađena ulazna procjena znanja i kapaciteta učesnika i urađen završna procjena znanja učesnika. Na kraju radionice jedanest mladih osoba sa invaliditetom pokazali potrebno znanje i dobili sertifikate za zagovaranje. 

Slika 2. Kolosi Bijeljina 23. i 24. juna 2020. godine organizovala radionicu za predstavnike Aktiva mladih osoba sa invaliditetom, Gradske uprave Bijeljina, predstavnike koalicije KOLOSI i medije na temu „Edukativna radionica o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i o važnosti i načinima monitoringa i značaja zagovaranja za član 19, član 24 i član 27”

Za mlade sa invaliditetom radionica je veoma značajna jer su od predavača naučili kako sami da se bore za svoja prava, odnosno, šta su njihova prava i kako za njih da zagovaraju ali i da prate primjenu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou.

Radionici prisustvovalo sedamnest učesnika, a događaj su pratile medijske kuće: Semberske novine, Portal Dešavanja u Bijeljini i portal Semberija info.

Radionica je organizovan u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH na sljedećem linku:

https://www.facebook.com/myrightbih/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World