Drugi treninzi/sesije u 2019. za mlade osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla je 17. maja 2019. godine realizovala druge treninge/sesije u 2019. godini za mlade osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica.

Slika 1. partnerska organizacija informativni centar za osobe sa invaliditetom „lotos

Sesiji su prisustvovali mladee osobe sa invaliditetom novog ciklusa i mladi s invaliditetom koji su već prošli program u okviru projekta predgodnog ciklusa, te su međusobno razmjenjivali iskustva i diskutovali o izazovima, preprekama i problemima s kojima se suočavaju u životu. 

Takođe, učesnici su imali priliku da razgovaraju o fotografijama koje će zajedno kreirati u narednom periodu, s ciljem organizacije izložbe njihovih fotografija, a podršku u tome pružio im je profesionalni fotograf Samir Zahirović.

Sesiju iskustvene podrške za mlade osobe sa invaliditetom vodila je Senaida Sarajlić a prisustvovalo je 18 učesnika.

Slika 2. partnerska organizacija informativni centar za osobe sa invaliditetom „lotos

Sesiji za roditelje mladih osoba sa invaliditetom prisustvovalo je 13 učesnika, a vodila ju je Larisa Bajrić.

Treninzi/Sesije su održani u okviru projekta "Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH" koji I.C. „Lotos" provodi u partnerstvu saCentrom za samostalni život „STIL" iz Štokholma, finansiranom od strane MyRight.

Više informaciaj na web stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla: https://www.ic-lotos.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World