Deseti sastanak mentorice sa ženama s invaliditetom Koalicije OOSI TK

U okviru mentorskog programa projekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!", 10. juna 2022. godine mentorica Adisa Kišić je održala deseti sastanak sa ženama i djevojkama s invaliditetom u okviru Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona.

Slika nastala tokom desetog sastanka mentorice sa ženama i djevojkama s invaliditetom u IC Lotos Tuzla

Sastanak je realizovan u prostorijama vodeće organizacije Koalicije, Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla a tema je bila „Postignuća i ambicije”.

Na sastanku je dat osvrt na prethodni petomjesečni mentorski program i ostvarene rezultate i postignuća učesnica kroz sastanke i zajednički rad. Predstavljeni su pozitivni primjeri aktivizma žena s invaliditetom i promjene do kojih dovodi rad na jačanju individualnih kapaciteta, kao i osnaživanju grupe žena s invaliditetom. 

Podijeljena su iskustva učesnica u mentoring programu, kao i budući planovi, želje i ciljevi s kojima će nastaviti učestvovati u budućim aktivnostima projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna”.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditeto #WomenWithDisabilities

#MentoringProgram #GenderEquality #SDG5 #LeaeNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#Kolosi Bijeljina

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na našim facebook stranicama:Vidljiva & Ponosna MyRight-BiHAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World