Danas zvanično pokrenuta Youth2030 - UN strategija za mlade

Strategija Ujedinjenih nacija za mlade #Youth2030, čija je glavna poruka „Raditi sa mladima i za mlade" danas, 24. septembra, je zvanično pokrenuta od strane generalnog sekretara UN-a Antónia Guterre na događajau na visokom nivo u okviru 73. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Slika. Danas, 24. septembra 2018. zvanično je pokrenuta Youth2030 - UN strategija za mlade, MyRight je takođe kroz svoju Strategiju rada u okviru Programa zajedničkih aktivnosti, rad sa mladima naveo kao prvi strateški pravac
Ujedinjene nacije žele omogućiti da se poštuju prava svih mladih osoba i da mladi učestvuju u donošenju odluka na svim nivoima društva u kojem žive kako bi ispunili svoj puni potencijal i bili nosioci pozitivnih promjena.

U okviru MyRight Strategije zagovaranja - promocije "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" 2018.-2021. nastale kroz Program zajedničkih aktivnosti pet koalicija organizacijia osoba sa invaliditetom iz regija Bijeljine, Mostara, Tuzle, Doboja i Sarajeva, prvi strateški pravac kojeg su definisali predstavnici koalicija je upravo „Podrška osnaživanju mladih osoba sa invaliditetom".

Glavna poruka UN Strategije #Youth2030 „Raditi sa mladima i za mlade" našla se takođe i u našoj strategiji!

„Svakako jedna od temeljnih premisa kojom su se vodile članice koalicija prilikom odabira ove tematske oblasti je činjenica da i pokretu osoba sa invaliditetom, ali i cjelokupnom BH društvu jeste potreban novi impuls koji upravo mogu dati mladi. A da bi došlo do toga potrebno je raditi za mlade osobe sa invaliditetom i raditi sa mladim osobama sa invaliditetom kako bi što je moguće ranije dobili priliku da budu vrijedan i integralan dio BH društva." (Strategija zagovaranja - promocije "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" koalicija OOSI 2018.-2021; juli/august 2018; str. 7).

#WorkingWithandForYoungPeople #Youth2030

Više o Youth2030: The United Nations Youth Strategy na sljedećem linku: http://unsdn.org/2018/09/20/youth2030-the-united-nations-strategy-on-youth/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World