Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar

MyRight ima dugu tradiciju pristupa invalidnosti sa stanovišta ljudskih prava, i od svog osnivanja 1981. godine, tokom ovih 40 godina, zalaže se za inkluzivniji i humaniji svijet, s ciljem ravnopravnopravnog i punog učešće osoba s invaliditetom.

Slika. povodom međunarodnog dana ljudskih prava. na slici boldiranim slovima na engleskom jeziku piše "Tema ovogodišnjeg Dana ljudskih prava odnosi se na ''''Jednakost'''' i član 1. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima - "Sva ljudska bića su rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima."

Principi jednakosti i nediskriminacije su u središtu ljudskih prava. „Jednakost" je usklađena s Agendom 2030 i pristupom UN-a koji je naveden u dokumentu „Zajednički okvir da niko ne bude izostavljen: jednakost i nediskriminacija središte su održivog razvoja". Ovo uključuje otklanjanje i pronalaženje rješenja za duboko ukorijenjene oblike diskriminacije koji pogađaju najugroženije ljude u društvima, uključujući žene i djevojke, autohtone narode, ljude afričkog porijekla, LGBTI osobe, migrante i osobe s invaliditetom između ostalih.

Jednakost, inkluzija i nediskriminacija, drugim riječima – pristup razvoju zasnovan na ljudskim pravima – najbolji je način za smanjenje nejednakosti i nastavak našeg puta ka realizaciji Agende 2030."

#10decembar #DanLjudskihPrava #HumanRightsDay2021 #UDHR #UNCRPD #Agenda2030 #SDGs #EQUALITY #AllHumanAllEqual #StandUp4HumanRights 

Više o Međunarodnom danu ljudskih prava: https://www.un.org/en/observances/human-rights-day

Više o radu MyRight na sljedećem linku:

http://www.myright.ba/myright-slavi-40-godina-postojanjaAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World