15. Konferencija država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Slika prezeta sa stranice UN-a, a nastala je tokom jedene od Konferencija država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Konferencija država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom se ove godine održava u periodu od 14. do 16. juna (COSP15).


Sveobuhvatna tema COSP15 je „Izgradnja društava koja uključuju osobe s invaliditetom i koja su participatorna u kontekstu COVID-a i šire".

Tokom konferencije će se održati mnogi prateći događaji a jedan od njih je: „Odupiranje pozivima investiranja u institucije – diskusija sa finansijerima, kreatorima politike i organizacijama osoba s invaliditetom" koji organizuje European Network on Independent Living - ENIL u saradnji sa Disability Rights Defenders.

Datum: 14. juni 2022. 21:00 – 22:15 CEST, 15:00 - 16:15 EST.

Registrovati se možete putem sljedećeg linka: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tCBnWBj0SymUDhjAiVRwhg?fbclid=IwAR2hYMRLiicmPk8XltXk6QLhBbq7PPbqbC3b7KcJIVxg3HfFzUdIwEWecMA

Više informacija o #COSP15 možete naći na sljedećem linku: https://bit.ly/3xyEvNDAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World