12. Konferencija država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Danas se održava Forum civilnog društva koji predhodi 12. Konferenciji država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koja se održava u periodu od 11. do 13. juna 2019. godine u Sjedištu UN-a u New York-u.

Slika. Danas se održava Forum civilnog društva koji predhodi 12. Konferenciji država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koja se održava u periodu od 11. do 13. juna 2019. godine u Sjedištu UN-a u New York-u.Glavna tema konferencije je "Osiguravanje uključivanja osoba s invaliditetom u svijet koji se mijenja kroz provedbu CRPD-a". Tri okrugla stola odnosit će se na sljedeće teme:

-Tehnologija, digitalizacija i ICT za osnaživanje i uključivanje osoba s invaliditetom

-Socijalna uključenost i pravo na najviši mogući zdravstveni standard

-Uključivanje osoba s invaliditetom u društvo kroz sudjelovanje u kulturnom životu, rekreaciji, slobodnom vremenu i sportu

Tokom konferencije bit će realizovano 100 pratećih dešavanja, pokrivajući široki raspon tema koje se tiču osoba s invaliditetom.

Više informacija na web staranici International Disability Alliance na sljedećem linku: http://www.internationaldisabilityalliance.org/12th-cosp?fbclid=IwAR3uwk9Euj_-ZVSk99gXLbco_wWQGvrSXv2hrwkcJ_3XtzqjH50sHeFZIskAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World