Analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH

Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Svjesni činjenice da su osobe sa invaliditetom, naročito žene sa invaliditetom višestruko izložene nasilju, u toku 2019. godine provedeno je istraživanje čiji je rezultat "Analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH” koja će biti predstavljena 26. novembra 2019. godine u hotelu ''Holiday'' u Sarajevu.

Ova "Analiza" obuhvata rezultate prvog istraživanja o stanju rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, a služiti će koalicijama/organizacijama osoba sa invaliditetom da strateški integriraju temu rodno zasnovanog nasilja u buduće zagovaračke aktivnosti i na taj način podižu svijest javnosti o postojanju problema rodno zasnovanog nasilja. 

Nadamo se da će "Analiza" koristiti kako organizacijae osoba sa invaliditetom tako i nadležene institucije za pitanja rodno zasnovanog nasilja kako bi u svoje redovne aktivnosti uključile pitanja prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom. 

Istraživanje koje za rezultat ima "Analizu stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH” provedeno je u okviru projekta "Rodno zasnovano nasilje prema osobama sa invaliditetom u BiH”, koji implementiraju Koalicija "Neformalna grupa organizacija osoba sa invaliditetom” regije Doboj zajedno sa projektnim timom iz koalicija organizacija osoba sa invaliditetom iz Sarajeva, Tuzle i Bijeljine, Saveza MeNeRaLi Banja Luka u partnerstvu sa Udruženjem NIKA.

Projekat "Rodno zasnovano nasilje prema osobama sa invaliditetom u BiH” realizuje se od jula 2019. godine a finansiran je od strane MyRight i Radiohjälpen.

Obavijest za medie možete naći OVDJE.

"Analizu stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH" možete naći na slijedećem linku: http://bit.ly/37Hh0mE

Englesku verziju: "Analysis of gender-based violence against persons with disabilities in BiH" na slijedećem linku: http://bit.ly/35BgvbZ
Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World