''Pristupačno okruženje je preduvjet za neovisan život slijepih osoba''

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u okviru zagovaranja za neovisan život slijepih osoba „Pristupačno okruženje je preduvjet za neovisan život slijepih osoba" izradilo video snimke. Na ovaj način Udruženje želi da skrene pažnju na raznolike aspekte nepristupačnosti u našem društvu i različite vidove razumne prilagodbe kojima se omogućuje bolja pristupačnost, kao preduslov za neovisan život slijepih osoba.

Zagovaranje za neovisan život slijepih osoba se provodi u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.

 

VIDEO 1: Važnost adekvatnih zvučnih najava stanica u vozilima gradskog prevoza kao preduvijeta za pristupačno okruženje

 


VIDEO 2: Važnost taktilnih staza i zvučne signalizacije  kao preduvijeta za pristupačno okruženjeVIDEO 3: Važnost adekvatnih pomagala i razumne prilagodbe u obrazovanju kao preduvijeta za pristupačno okruženjeVIDEO 4: Važnost pristupačnog okruženja kao preduvjeta za zapošljavanje 


Video snimke takođe možete naći na youtube kanalu Udruženje slijepih KS, više informacija možete naći na facebook stranici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i na web stranici na slijedećem linku: http://www.slijepi-sa.org.ba/

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World